Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Công nghệ thông tin  
  • 01/06/2021

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Công nghệ thông tin

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên khối ngành Công nghệ thông tin các ngành: 

Thiết kế đồ họa

Công nghệ thông tin

Ứng dụng phần mềm

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Ngôn ngữ  
  • 01/06/2021

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Ngôn ngữ

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên khối ngành Ngôn ngữ các ngành:

- Ngôn ngữ Anh

- Ngôn ngữ Nhật

- Ngôn ngữ Hàn

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Kinh tế - Dịch vụ  
  • 01/06/2021

Tuyển dụng Giảng viên khối ngành Kinh tế - Dịch vụ

Vị trí tuyển dụng: Giảng viên khối ngành Kinh tế - Dịch vụ các ngành:

- Quản trị Khách sạn

- Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành

- Quản trị kinh doanh

- ....

 

Tuyển dụng Giảng viên ngành Chăm sóc sắc đẹp  
  • 01/06/2021

Tuyển dụng Giảng viên ngành Chăm sóc sắc đẹp

Vị trí tuyển dụng:

Giảng viên ngành Chăm sóc sắc đẹp

Top