Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên năm học 2021-2022  
Thông báo về việc khảo sát nguyện vọng sinh viên đối với môn Giáo dục thể chất  
Thông báo Về việc sinh viên đăng ký có nhu cầu vay vốn tín dụng  mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến  
Những lưu ý cần thực hiện đối với người học trực tuyến  
Thông báo về việc tổ chức học tập tìm hiểu kỹ năng số cho sinh viên VLSC  
  • 11/09/2021

Thông báo về việc tổ chức học tập tìm hiểu kỹ năng số cho sinh viên VLSC

Nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về kỹ năng số, tin học văn phòng và kiến thức sâu về nền tảng Office 365 cho sinh viên trường Cao đẵng Văn Lang Sài Gòn 

Top